MateriaƂ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
546001/a/f/b3Campylobacter sppszczep bakteryjny Campylobacter spp

Pola definiowane
brak danych