MateriaƂ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
545001/a/f/a3Bacillus sppszczep bakteryjny Bacillus spp

Pola definiowane
brak danych