MateriaƂ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
2998001/a/f/r3Campylobacter coliszczep bakteryjny Campylobacter coli

Pola definiowane
brak danych