MateriaƂ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
2166001/a/f/e3Escherichia coli shigatoksyczneszczep bakteryjny Escherichia coli shigatoksyczne

Pola definiowane
brak danych