Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
179001/d/t/b3czerwczerw

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
76001liczba rodzin w pasieceiczba rodzin
77001liczba rodzin wykazujących zmiany choroboweliczba rodzin - zmiany ch