Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1284001/o/2722dla innych zwierząt gospodarskich przeznaczonych do ubojupasza/ premiks dla innych zwierząt gospodarskich przeznaczonych do ubojuother farm animals intended for slaughter feed

Pola definiowane
brak danych