Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1245001/h/1432produkty zwierzęce ze zwierząt ladowychprodukty zwierzęce ze zwierząt ladowychanimal products from terrestial animals

Pola definiowane
brak danych