Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1235001/g/0022wodawodawaterwoda do pojenia zwierząt

Pola definiowane
brak danych