MateriaƂ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1187001/h/158/1663fosforan odfluorowanyfosforan odfluorowanydefluorinated rock-phosphate

Pola definiowane
brak danych