MateriaƂ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1085001/h/004/0263sorgosorgosorghum

Pola definiowane
brak danych