Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
1014001/o1pasza/ premikspasza/ premiksfeed/ premixArt. 4 pkt 8 Ustawy o paszach - Dz.U. Nr 144, poz.1045 z 2006 r.

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
63001jednostka wielkości partii (serii)j.m.
43001opakowanie próbki
42001data ważnościdata ważności
44001wielkość partii (serii)wielkość partii (serii)
72001jednostka wielkość próbki dostarczonej do badaniajednostka wielkości
71001wielkość próbki dostarczonej do badaniawielkość próbki
41001data produkcjidata produkcji
40001identyfikator partii (serii)identyfikator