Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
889001B1b - Leki przeciwrobacze - Flubendazol (suma flubendazolu i 2-aminoflubendazolu) SUMAFlubendazole (sum of flubendazole and 2-aminoflubendazole)Leki przeciwrobaczeFlubendazol (suma flubendazolu i 2-aminoflubendazolu)

Pola definiowane
brak danych