Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
435001antybiotykooporność - teikoplaninaantybiotykoopornośćteikoplanina

Pola definiowane
brak danych