Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
424001antybiotykooporność - piperacylinaantybiotykoopornośćpiperacylina

Pola definiowane
brak danych