Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
39001biotoksyny morskiebiotoksyny morskiebiotoksyny morskie
ZALECANA METODA CENTRALNA:
- ELISA / metoda chemiczna (oznaczanie poziomu analitu) -> 3001


Pola definiowane
brak danych