Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
360001choroba roztoczowa pszczół - akarapidoza (Acarapis woodi)acariosis of beeschoroba roztoczowa pszczółzalecana metoda centralna:
parazytologiczna - jakościowa

Pola definiowane
brak danych