Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
355001kampylobakterioza bydła (choroba mętwikowa)campylobacteriosiskampylobakterioza bydła (choroba mętwikowa)
ZALECANE METODY CENTRALNE:

1. PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu -> 37001
2. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001


Pola definiowane
brak danych