Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
2007001Obecność i gatunkowość DNA białka wieprzowegoThe presence and species DNA of pork protein

Pola definiowane
brak danych