Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1842001materiaƂ genetyczny Aphanomyces invadansmateriaƂ genetyczny Aphanomyces invadans

Pola definiowane
brak danych