Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1681001materiaƂ genetyczny wirusa Schmallenberg (SBV)materiaƂ genetyczny wirusa Schmallenberg (SBV)

Pola definiowane
brak danych