Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1554001materiał genetyczny wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV)genetic material of infectious bronchitis virus (IBV)materiał genetyczny wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV)

Pola definiowane
brak danych