Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
154001A6 - Metabolity nitrofuranów - AOZ (3-amino-2-oksazolidon)AOZ (3-amino-2-oxazolidone)Metabolity nitrofuranówAOZ (3-amino-2-oksazolidon)

Pola definiowane
brak danych