Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1538001materiaƂ genetyczny specyficzny dla wirusa TBEVgenetic material specific for TBEVmateriaƂ genetyczny specyficzny dla wirusa TBEV

Pola definiowane
brak danych