Kierunek opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagi
1430001B1 - Tetracykliny - Oksytetracyklina (suma oksytetracykliny i jej 4-epimeru)Oxytetracycline (Sum of oxytetracycline and its 4-epimer)TetracyklinyOksytetracyklina (suma oksytetracykliny i jej 4-epimeru)

Pola definiowane
brak danych