SĹ‚owniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1780001inne1
1778001Obszar regulowany prawnie1
1779001Poza obszarem regulowanym prawnie1