Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1777001inne1
1776001Próbka nie objęta planem pobierania próbek1
1775001Próbka pobrana zgodnie z planem1