Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1753001nie stosowane1
1751001stosowane obecnie lub w ciągu tygodnia poprzedzającego pobranie próbek 1
1752001stosowane wcześniej niż w ciągu tygodnia poprzedzającego pobranie próbek1