Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1746001nieokreślony1
1745001niski1
1744001średni (stado wolne od dyzenterii)1
1743001wysoki (stado wolne od PRRS, mykoplazmozy [Mhp], dyzenterii)1