Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1724001klient nie określiłbrak1
2026001poza obszarem regulowanym prawnie1
1723001zamawiający zleca wykonanie badań celem zastosowania i przeznaczenia badania oraz jego wyniku w obszarze regulowanym prawnieORP1