SĹ‚owniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1684001Pseudomonas aeruginosa1
1686001Pseudomonas alcaligenes1
1685001Pseudomonas putida1
1683001Pseudomonas spp.1