Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1671001Staphylococcus aureus1
1672001Staphylococcus hominis1
1673001Staphylococcus saprofiticus1
1666001Staphylococcus spp.1
1667001koagulazo-dodatni Staphylococcus spp.1
1668001koagulazo-ujemny Staphylococcus spp.1
1669001MRSA (metycylono-oporny gronkowiec złocisty)1
1670001MSSA (metycylono-wrażliwy gronkowiec złocisty)1