SĹ‚owniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1563001dodatni+1
1565001toksycznatox1
1564001ujemny-1