Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1508001badanie podstawowe0
1898001G/110 - Inwazyjne gatunki żółwi0
1722001Higiena procesu produkcji żywności (WE 2073/2005)1
1718001KPZS - stada brojlerów (UE 200/2012)1
1720001KPZS - stada hodowlane indyków (UE 1190/2012)1
1716001KPZS - stada hodowlane kur (UE 200/2010)1
1719001KPZS - stada indyków rzeźnych (UE 1190/2012)1
1717001KPZS - stada kur niosek towarowych (UE 517/2011)1
1507001krajowy program zwalczania Salmonella0
1511001Krajowy Program Zwalczania Salmonella - stada brojlerów0
1515001Krajowy Program Zwalczania Salmonella - stada hodowlane (reprodukcyjne) indyków0
1509001Krajowy Program Zwalczania Salmonella - stada hodowlane (reprodukcyjne) kur0
1516001Krajowy Program Zwalczania Salmonella - stada indyków rzeźnych0
1510001Krajowy Program Zwalczania Salmonella - stada towarowe kur niosek0
2964001Kryteria bezpieczeństwa żywności (WE 2073/2005)1
2966001Kryteria higieny procesu (WE 2073/2005)1
2996001monitoring oporności (dec. 2020/1729)1
1709001nie dotyczynp. badanie próbek klinicznych1
1525001Ocena skuteczności oczyszczania i odkażaniadotyczy badań prowadzonych w celu potwierdzenia skuteczności oczyszczania i dezynfekcji na skutek uzyskania dodatniego wyniku badania w ramach krajowych programów zwalczania Salmonella1
1933001Plan Urzędowej Kontroli Pasz1
1512001Program Kontroli Urzędowej Pasz (WE 882/2004)0
1513001Program Wieloletni PIWet-PIB (W/111)0
1721001Program Wieloletni PIWet-PIB (W/212)0
2167001Program Wieloletni PIWet-PIB (W/316)1
2965001urzędowa kontrola pasz1