Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1420001Nie stwierdzono świeceń charakterystycznych dla zakażenia wirusem wścieklizny.1
1419001Stwierdzono świecenia charakterystyczne dla zakażenia wirusem wścieklizny.1