Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1340001bydło1
1344001drób1
1345001hodowla wodna1
1347001jaja1
1343001konie1
1348001króliki1
1351001miód1
1346001mleko1
1342001owce/kozy1
1632001pszczoła miodna1
1635001sarna europejska1
1341001trzoda1
3290001zwierzęta domowe1
1349001zwierzęta fermowe1
3292001zwierzęta futerkowe1
3291001zwierzęta gospodarskie1
1350001zwierzęta łowne1
1502001zwierzęta łowne hodowlane1