Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1336001niski1
1337001średni1
1338001wysoki1