Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1322001detergent1
1323001fumigacja1
1318001woda1
1319001woda pod ciśnieniem1
1320001woda ze środkiem dezynfekcyjnym1
1321001woda ze środkiem dezynfekcyjnym pod ciśnieniem1