Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1316001odchów na stado reprodukcyjne1
1317001odchów na stado tuczne1
1314001reprodukcja1
1315001tucz1