Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
987001ekologiczny1
988001klatkowy1
986001konwencjonalny (ściółkowy)1
1710001wolierowy1
989001wybiegowy1