Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
724001data ur. (rrrr-mm-dd)data ur.1
720001dzieńdzień1
722001miesiącmiesiąc1
723001rokrok1
721001tydzieńtydzień1