Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
760001ogólnoużytkowe1
763001podstawoweużywane do rozrodu lochy i knury (oraz loszki i knurki remontowe) na fermie trzody chlewnej prowadzacej również tucz1
762001reprodukcyjnestado drobiu produkujące jaja wylęgowe
odpowiednik stada zarodowego świń
1
761001towarowe1. stado drobiu:
- niosek produkujących jaj konsumpcyjne
- brojlerów
2. stado świń produkujące materiał rzeźny (tuczniki)
1
764001zarodowestado świń o wysokiej wartości hodowlanej produkujące rozpłodniki (loszki i knurki) o pożądanych cechach
odpowiednik stada reprodukcyjnego drobiu
1