Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
754001użytkowość mięsna1
756001użytkowość mleczna1
755001użytkowość nieśna1
757001zwierzę(ta) dzikie i wolnożyjące1
2786001zwierzę(ta) dzikie utrzymywane w warunkach fermowych1
758001zwierzę(ta) egzotyczne1
2787001zwierzę(ta) łowne1
946001zwierzę(ta) ogólnoużytkowe1
759001zwierzę(ta) towarzyszące1