Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
23001NormalnyN1
24001SanitarnyS1
25001Z koniecznościK1