Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
463001Knur0
464001Locha0
691001Maciora1
690001Prosię1
465001Warchlak0