Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
454001Cap0
455001Koza0
456001Koźlę0