Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
672001Acetobacter xylinum1
659001Alcaligenes acidovorans NCIMB - szczep 123871
660001Bacillus brevis NCIMB - szczep 123881
661001Bacillus firmus NCIMB - szczep 123801
663001Candida guilliermondii1
676001Clostridium acetobutylicum1
675001Clostridium butyricum -szczep M551
674001Clostridium histolyticum1
677001Clostridium novyi1
668001E.coli - szczep 0157:H71
667001enteropatogenne szczepy E.coli EPEC1
669001haploidalny - szczep XV 185-14C1
658001Methylococcus capsulatus (Bath) NCIMB - szczep 111321
337001Methylophilus methylotrophus NCIB - szczep 10.5151
673001NRRL - szczep 22341
666001odporny na antybiotyki szczep MRSA1
664001Penicillium chrysogenum ATCC - 482711
662001Saccharomyces cerevisiae1
678001Salmonella typhimurium1
679001szczep VNP200091
671001VISA (vancomycin intermediate Staphylococcus aureus)1
670001wirus ptasiej grypy - szczep H5N11
665001wrażliwy na antybiotyki szczep Oxford1