Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
334001pożywka LB (Luria Bertani): bakto-trypton 1% (w/v), NaCl 1% (w/v), wyciąg bakteryjno drożdżowy 0,5% (w/v), pH 7,21
685001pożywka YEB: wyciąg drożdżowy 0,1% (w/v), wyciąg wołowy 0,5% (w/v), pepton 0,5%, sacharoza 0,5% (w/v), MgSO 2 mM, pH 7,21
687001pożywki agarowe SDA+SS1
688001pożywki bulionowe SDB+SS1
686001pożywki stałe LB i YEB zestalone baktoagarem (1 - 2%, Difco, Sigma)1