Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
284001brak1
285001brak danych1
1312001gorączka1
286001nie dotyczy1
706001nieswoiste1
984001ronienie1
287001typoweobjawy kliniczne typowe dla jednostki chorobowej, w kierunku której prowadzone jest badanie, wskazujące na podejrzenie choroby zakaźnej1
982001zapalenie gruczołu mlekowego1
981001zapalenie płuc1
983001zapalenie stawów1
985001zapalenie zatokw chorobach drobiu1