Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
277001odstrzelone1
278001padłe1
281001ubite1
279001ubój diagnostycznynp. ubój
1) w celu wykonania badań metodami niedostępnymi w badaniu przyżyciowym,
2) w związku z podejrzeniem stosowania u zwierzęcia środków farmakologicznych, wpływających na jakość zdrowotną mięsa
1
1823001ubój na użytek własny1
280001ubój sanitarnyw tym: ubój z powodu zwalczania choroby przenoszącej się na człowieka lub zwierzęta1
282001ubój z konieczności1
1822001zabite1
2116001zabite w wyniku zdarzenia losowego1
1920001zabite w zdarzeniu komunikacyjnym1
283001żywe1