Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
273001brak1
689001chip1
274001inne1
275001kolczyk1
959001nazwa (imię)1
1441001paszport1
276001tatuaż1